top of page

Grantey Group

Public·38 members

Westworld (2016) Angielski Napisy


Strona działa wyłącznie na terenie USA i Kanady, więc bez VPN w Polsce nie można korzystać. Przy rejestracji trzeba podać zip-code, ale polskie karty płatnicze (jedyny sposób płatności) wchodzą bez problemu. Odtwarzanie jest płynne, dostępne są angielskie napisy pozwalające zrozumieć akcenty z Yorkshire i Menchesteru osobom mówiącym wyłącznie po angielsku. Cena wynosi 6.99$(na złotówki to wyjdzie jakieś 26.07). Można tę kwotę obniżyć, jeśli zdecydujecie się na roczną subskrybcję. Interface nie jest najlepszy, ale jest wystarczający. Przejrzenie katalogu to kilka minut, dodaje się wtedy, co nas interesuje na watchlistę i potem tylko tam się zagląda. W takiej sytuacji jedynym problemem jest brak wyraźnego progresu w oglądaniu, ponieważ odcinki mają pełną nazwę. Jego numer jest już jednak poza zasięgiem, więc jeśli pamiętacie, na którym skończyliście zrobić wtedy liczcie epizody kolejno i wtedy dopiero zaczynacie seans. Nowe tytuły pojawiają się regularnie co tydzień.
Westworld (2016) Angielski napisy

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page